Search
imgschoolfoto
imgLytse Mienskip
img2

Aanmelding leerling

Binnen Onderwijsgroep Primus is gezamenlijk een procedure afgesproken rond de aanmelding, inschrijving en toelating van de leerlingen. Zodra uw kind 4 jaar is kan het officieel worden ingeschreven op onze school. Natuurlijk kunt u uw kind al eerder aanmelden voor onze school. De school neemt dan de gegevens van uw kind op in de administratie van de school. De aanmelding van leerlingen geschiedt vaak na een bezoek van de ouders/verzorgers aan de school. Tijdens dit bezoek ontvangt u een rondleiding en is er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen. Ouders / verzorgers die hun kind al voor de leeftijd van 3 ½ jaar hebben aangemeld ontvangen als hun  kind 3 ½ jaar oud is  een inschrijfformulier, een intakeformulier en een samenvatting van de toelatingsprocedure. Tevens worden er afspraken met u gemaakt over de tijdstippen waarop uw kind de school kan bezoeken in het kader van de gewenningsperiode. Dit zijn maximaal 5 dagdelen in de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot de vierde verjaardag. Ouders die hun kind na de leeftijd van 3 ½ jaar aanmelden ontvangen deze formulieren bij aanmelding. Na invulling van de betreffende formulieren ontvangt u binnen 8 weken een schriftelijk besluit tot toelating