Search
imgschoolfoto
imgLytse Mienskip
img2

Onze visie

Deze missie en visie willen wij bereiken door een aanbod van gevarieerd onderwijs.

Missie:

De Lytse Mienskip is:

Openbaar onderwijs: Samen …. niet apart!!!!!!!!

Uitgangspunten:

Het kind moet met plezier naar school gaan!

Bouwen aan de toekomst!

Stap voor stap…. op weg naar adaptief onderwijs!

Kerndoel:

Het geven van goed onderwijs!

De Lytse Mienskip wil een school zijn waar leerlingen, ouders en leerkrachten graag komen, waar men zich veilig voelt en gerespecteerd wordt, waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen werken van uit een opgebouwde vertrouwensrelatie, in een goede werksfeer.

We hebben een pedagogische opdracht. We willen een bijdrage leveren door de kinderen te leren omgaan met de door ons aan hen toevertrouwde eigen verantwoordelijkheid om zo hun problemen leren op te lossen. Zo ontstaat het gevoel "ik ben iemand en kan iets". We willen dat ieder kind naast het ontplooien van de basisvaardigheden zich alzijdig en ononderbroken ontwikkelt. In samenwerking en door "van en met elkaar te leren" in een goed en met voldoende middelen uitgerust schoolgebouw. We willen de instructie binnen de beschikbare tijd zo goed mogelijk organiseren. Voor kinderen die dat nodig hebben is er extra instructie.

We zijn een school die niet alleen zelf deel uitmaakt van een veranderende samenleving, maar die ook kinderen wil voorbereiden deel te nemen aan die samenleving. Met betrekking tot de beleving van verschillen in godsdienst en levensbeschouwing zijn we gericht op het zien van de verschillen en het respecteren daarvan. We doen dit als onderdeel van normen en waarden ontwikkeling. Daar waar mensen zijn zal orde en regelmaat moeten zijn. In onze schoolregels willen we dat duidelijk maken.

* Wij zijn op school om samen te leren.

* Wij houden in ons doen en laten rekening met elkaar, zodat iedereen zich veilig kan voelen.

* Wij hebben respect voor het schoolgebouw en de materialen en spullen van anderen en van onszelf.

We willen een school zijn voor alle kinderen in en om Haskerhorne in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Kinderen die het reguliere basisonderwijs niet of moeilijk kunnen volgen willen wij vanuit het principe van de doelstelling van WSNS en sociale overwegingen zoveel mogelijk een passend onderwijsaanbod bieden.

Om het gewenste onderwijs te kunnen realiseren beschikt onze school over enthousiaste en vakbekwame medewerkers. Er wordt samengewerkt in teamverband en onze professionele ontwikkeling wordt afgestemd op onze schooldoelen en op de bekwaamheidseisen zoals geformuleerd in de wet BIO.

Er wordt adequaat omgegaan met verschillen tussen leerkrachten, er kan gebruik gemaakt worden van elkaars competenties. Er wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van het persoonlijk functioneren t.a.v. het werk in de school. Er wordt gewerkt met resultaatgerichte doelen. Dit alles in een rijke leeromgeving.

Onze visie op ons onderwijs, zoals wij die naar de ouders verwoorden.