Search
imgschoolfoto
imgLytse Mienskip
img2

Leerlingenraad

De leden van de leerlingenraad vertegenwoordigen alle leerlingen van De Lytse Mienskip.

De leerlingenraad bestaat uit 9 leden:

2 leerlingen uit groep 5
2 leerlingen uit groep 6        
2 leerlingen uit groep 7        
2 leerlingen uit groep 8     

De leerlingenraad denkt mee over alle zaken die de leerlingen van De Lytse Mienskip bezig houden. Zij bespreekt zaken die de leerlingen zelf belangrijk vinden. Dit alles binnen het pedagogisch kader van de school.

De onderwerpen zijn ingebracht door de leerlingen van de leerlingenraad. of door vertegenwoordigers van de ouders van de leerlingen of door vertegenwoordigers van het team en de directie.

De leerlingenraad geeft adviezen aan:

  • de directie of het team van De Lytse Mienskip;
  • de ouderraad of de medezeggenschapsraad;
  • anderen zoals de bovenschoolse directie of gemeenteraad

De leerlingen geven adviezen wanneer daar om gevraagd wordt. Maar ook wanneer dit niet het geval is, kan de leerlingenraad een advies geven.

Op de vergadering wordt beslist welke onderwerpen die maand in de groep besproken worden. De leerlingenraadsleden zorgen ervoor dat dit gebeurt. De leden van de leerlingenraad vertellen in de volgende vergadering wat er over dat onderwerp gezegd is.